Onze leesclub verwacht van haar leden dat zij:

  • regelmatig én tijdig opgeven wanneer zij samen met een ander lid een boek naar keuze kunnen bespreken
  • per toerbeurt zorgen voor 'de catering' (iets lekkers bij de koffie/een hapje en een drankje)
  • per avond een kleine financiële bijdrage leveren t.b.v. de hapjes en drankjes, ter plekke contant te voldoen.